อย่าให้ใครกู้ยืมเงินทอง จะได้คืนยาก สัปดาห์ที่2 ก.ค.64