โควิดในไทย “7 กรกฎาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 6,519 ราย