เศร้า.. พี่โพสต์อาลัย โควิดคร่าชีวิตพยาบาลทั้งที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม