โควิดในไทย “12 กรกฎาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 8,656 ราย