โควิดในไทย “14 กรกฎาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 9,317 ราย