โควิดในไทย “15 กรกฎาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 9,186 ราย