สายแซ่บระวังไว้! กินเผ็ดมากเกินไป ส่งผลเสียมากกว่าที่คิด