มาเลเซียประกาศเลิกฉีด “ซิโนแวค” เปลี่ยนมาฉีด “ไฟเซอร์” เป็นหลัก