โควิดในไทย “16 กรกฎาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 9,692 ราย