สธ.ประกาศเริ่มฉีดวัคซีนโควิด “สลับยี่ห้อ” เริ่มวันนี้ 19 ก.ค. เป็นวันแรก