ระวังหุ้นส่วนและคู่ครองจะก่อความเดือดร้อนเกี่ยวกับงาน สัปดาห์ที่4 ก.ค.64