ผู้ใหญ่เป็นอุปสรรคในการติดต่อกับคนรัก สัปดาห์ที่4 ก.ค.64