เวียดนามเจรจาสหรัฐ ตั้งโรงงานวัคซีน mRNA เริ่มผลิตเร็วสุดไตรมาส 4