โควิดในไทย “25 กรกฎาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 14,260 ราย