ได้ข่าวดีเกี่ยวกับงานที่ติดต่อไว้ สัปดาห์แรก ส.ค.64