เงินทองคล่องตัวดี แต่รายจ่ายก็เพิ่มมากขึ้น สัปดาห์แรก ส.ค.64