โควิดในไทย “1 สิงหาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 18,027 ราย