นักเรียนจีนแฉ แชทชวนคนจีนฉีดไฟเซอร์จ่าย 3 หมื่นได้ฉีดใจกลางกรุง หวั่นวัคซีนไทยถูกเอามาขาย