โควิดในไทย “2 สิงหาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 17,970 ราย