จับตา! เอกสารจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับบริจาค 1.5 ล้านโดส พบบุคลากรทางการแพทย์เข้าเกณฑ์แค่ 4 แสนคน