สหรัฐ-CDC ยกระดับ “ประเทศไทย” เป็นประเทศ “เสี่ยงสูงมาก-ไม่ควรเดินทาง”