จะได้เงินก้อนจากการขายหรือจำนองทรัพย์สิน สัปดาห์ที่3 ส.ค.64