โควิดในไทย “19 สิงหาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 20,902 ราย