โควิดในไทย “23 สิงหาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 17,491 ราย