“หอยนางรม” กับประโยชน์ที่มีมากกว่าเสริมสมรรถภาพทางเพศ