คนรักค่อนข้างจุกจิก และขัดแย้งได้ง่าย สัปดาห์ท้าย ส.ค.64