ระวังความเครียด ทำให้ท่านล้มป่วย สัปดาห์ท้าย ส.ค.64