โควิดในไทย “28 สิงหาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 17,984 ราย