ประโยชน์ของ “ผักกาดหอม” สาเหตุที่ถูกเลือกเป็นอาหารสุขภาพ