โควิดในไทย “4 กันยายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 15,942 ราย