โควิดในไทย “5 กันยายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 15,452 ราย