การงานอย่าไว้ใจคนรักคู่ครองหรือหุ้นส่วน สัปดาห์ที่3 ก.ย.64