โควิดในไทย “17 กันยายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 14,555 ราย