คณะที่ปรึกษา FDA สหรัฐฯ ลงมติต้านฉีด “ไฟเซอร์” เข็ม 3 ให้ประชากรโดยรวม