โควิดในไทย “20 กันยายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 12,709 ราย