จะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับงานใหม่ที่รออยู่ สัปดาห์ที่4 ก.ย.64