อย่าให้ใครกู้ยืมเงินทอง จะได้คืนยาก สัปดาห์ที่4 ก.ย.64