โควิดในไทย “21 กันยายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 10,919 ราย