โควิดในไทย “23 กันยายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 13,256 ราย