การงาน อย่าไว้ใจคนรักคู่ครองหรือหุ้นส่วน สัปดาห์แรก ต.ค.64