“โจ ไบเดน” ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 3 กระตุ้นภูมิ หวังฉีดให้ชาวอเมริกันอย่างทั่วถึง