วิธี “เพิ่มพลังสมอง” ก่อนทำงาน ให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น