รักที่เพิ่งเริ่มต้น จะไปได้ด้วยดี สัปดาห์ที่2 ต.ค.64