เผยวิธีลดการเกิดแผลเป็นนูน พร้อมตอบกิน “ไข่” ทำให้เกิด” แผลเป็นนูน” หรือไม่