จะมีการจ่ายเงินก้อนใหญ่ เพื่อการลงทุน สัปดาห์ที่3 ต.ค.64