เผยวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากสารเคมีเข้าตา-สูดดม-สัมผัสผิวหนัง