โควิดในไทย “19 ตุลาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 9,122 ราย