จะได้ข่าวดีเกี่ยวกับเงินกู้ที่ขอยื่นไป สัปดาห์ที่4 ต.ค.64