โควิดในไทย “23 ตุลาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 9,742 ราย