โควิดในไทย “24 ตุลาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 9,351 ราย